Aina lähelläsi

KYSY MEILTÄ VAMMAISPALVELUISTA (arkisin klo: 9-16):

020 581 3500

LÄHETÄ LISÄTIETOPYYNTÖ:

YHTEYDENOTTO >

Tutustu koteihin:

Vammaispalvelut

Palvelukotimme tarjoavat yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettua asumispalvelua kehitys- ja vaikeavammaisille sekä autistisille nuorille ja aikuisille. Lisäksi tarjoamme vammaisten lasten lyhytaikaishoitoa.

Vammaispalveluiden tavoitteet

Palvelumme lähtökohtana ovat kunkin ihmisen ainutlaatuiset ominaisuudet, vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja tuen tarpeet. Tuemme asukasta omiin valintoihin ja heidän itsensä näköiseen elämään. Tavoitteena on vahvistaa yksilön omia elämänhallintataitoja sekä itsenäistä ja omatoimista selviytymistä. Tarjoamme yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin perustuvaa apua, tukea, ohjausta ja kannustusta. Seuramme aktiivisesti tuen tarpeen mahdollisia vaihteluita ja porrastamme palvelua muuttuvien tilanteiden mukaan.

Tuemme asukkaitamme ympäristön palveluiden käyttöön ja täyteen osallisuuteen yhteiskunnassa. Asukkailla on mahdollisuus opiskeluun, työskentelyyn tai päivätoimintaan osallistumiseen ja mielekkääseen arkeen.

Mehiläisen Omakodit

Työmme lähtökohta on asukkaiden oman tahdon, taitojen ja persoonan kunnioittaminen ja tukeminen. Mahdollistamme kullekin asukkaallemme hyvän ja turvallisen arjen rakentamalla yksilöllisen palvelukokonaisuuden. Kotimme arki rakentuu aktiiviselle ja asukaslähtöiselle toiminnalle. Jokaisella kehitysvammaisella ja vammaisella on oikeus hyvään asumiseen, yksilöllisiin palveluihin ja mielekkääseen arkeen. 

Tarjoamme kodin ja asumisen mahdollisuudet jokaiselle. Toivotamme tervetulleeksi myös asukkaat, joilla on haasteellista käyttäytymistä. Panostamme vahvasti henkilökuntamme osaamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Laadimme jokaiselle asukkaallemme yksilöllisen päivä- ja viikko-ohjelman, jonka toteutumiseen sitoudumme yhdessä.

Miksi Mehiläisen Omakoti?

Vammaispalveluissa tarvittavan tuen ja asumisen määrä porrastetaan ja räätälöidään asukkaan tarpeiden mukaan. Asukkaille tarjottava palvelu on säännöllistä ja suunnitelmallista hoitoa, huolenpitoa, avustamista ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa, sekä asiakkaan terveydenhoidosta ja kuntoutumisesta huolen pitämistä. 

Yksilöllinen tuki sisältää myös asukkaiden tukemisen ja ohjaamisen yksikön ulkopuolella tapahtuviin harrastuksiin ja tapahtumiin. Yksilöllistä päätöksentekoa harjoitellaan tukemalla vuorovaikutusta, harjoittelemalla valintoja, avustamalla päätöstenteossa ja yhdessä oppimalla. Päivä-, työ- ja harrastustoiminta nivotaan osaksi asukkaidemme arkea heidän toimintakykynsä, mielenkiintonsa ja toimintamahdollisuutensa huomioiden.

Mehiläisen Omakodit erottuvat viidellä eri laatutekijällä:

  • Yksilöllinen hoito ja tuki: Tärkein tehtävämme on asukkaidemme yksilöllinen ja laadukas hoito ja tuki.  Asukkaan tarpeet ja toiveet ohjaavat toimintaamme.
  • Oma viihtyisä koti: Kotimme ovat viihtyisiä ja kodikkaita. Asukkaamme saavat sisustaa oman huoneensa mieleisekseen ja osallistua kodin arkeen voimavarojensa mukaisesti.
  • Maukas ja terveellinen ravinto: Panostamme ruuan maukkauteen, monipuolisuuteen, ravitsevuuteen ja mielekkääseen ruokailuhetkeen.
  • Yhteisöllisyys ja osallisuus: Kodeissamme eletään elämänmakuista elämää – meillä tehdään ja tapahtuuOtamme asukkaat ja läheiset mukaan kodin toiminnan suunnitteluun.
  • Turvallisuus: Henkilökunta huolehtii asukkaiden turvallisuudesta päivittäin. Kodeissamme on turvallista elää ja asua.

Tutustu koteihimme >>
Ajankohtaista

Mehiläinen laajentaa vammaispalveluitaan-uusi palvelukoti rakenteilla Mikkeliin

Mehiläinen laajentaa vammaispalveluitaan-uusi palvelukoti rakenteilla Mikkeliin

Mehiläisen vammaisten palvelukodin Omakoti Kastanjan rakennustyöt ovat käynnistymässä Mikkelissä. 20 asukaspaikan palvelukodin on määrä valmistua keväällä 2019 ja valmistuttuaan se työllistää toistakymmentä hoiva-alan...

Lue lisää..
Kaunummen koti osaksi Mehiläisen vammaispalveluita-panostus greencare-ajatteluun jatkuu

Kaunummen koti osaksi Mehiläisen vammaispalveluita-panostus greencare-ajatteluun jatkuu

Kehitysvammaisten asumispalveluita tuottava Kaunummen Koti Oy:n omistus on siirtynyt Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle 14.6.2018 alkaen. Yhtiö tuottaa kehitysvammaisten asumispalveluja Eurajoella. Yhtiön palveluihin kuu...

Lue lisää..
Mehiläinen avaa vammaisten palvelukodin Lahteen

Mehiläinen avaa vammaisten palvelukodin Lahteen

Mehiläinen avaa uuden vammaisten palvelukodin, Omakoti Harjun Lahteen. Palvelukodista löytyy yhteensä 20 palveluasumisen paikkaa ja se valmistuu maaliskuussa 2019. Luonnonläheisyys tulee olemaan tärkeässä roolissa asu...

Lue lisää..