Koronavirukseen varautuminen Hoiva Mehiläisessä

Olemme tehneet laajasti toimenpiteitä suojataksemme asukkaitamme. Koronaviruspandemia on edennyt nopeasti Suomessa ja tartuntatapauksia on noussut esiin niin yksityisissä kuin julkisissa hoivakodeissa. Suhtaudumme Mehiläisessä tilanteeseen erittäin vakavasti ja olemme tehneet virukseen varautumiseen päivittäin toimenpiteitä jo yli kahden kuukauden ajan.

Toimenpiteitämme ovat olleet mm.:

  • Tehostetut hygieniakäytännöt ja hygieniaohjeistusten päivittäinen kertaaminen henkilöstön kanssa
  • Vierailujen välttäminen jo ennen valtakunnallisia suosituksia sekä vierailujen kieltäminen hallituksen päätöksen mukaisesti (myös tavarantoimittajat ohjeistettu jättämään toimitukset ulkopuolelle)
  • Suojaimien toimitus yksikköihin ja suu-nenäsuojaimien käyttöönotto jatkuvaan käyttöön kaikissa asumispalveluyksiköissä jo ennen valtakunnallisia suosituksia. Lisäksi olemme perustaneet alueelliset varmuusvarastot suojaimien turvaamiseksi äkillisissä tilanteissa
  • Turvavälien ylläpitäminen arjessa ja työntekijöiden kontaktien rajaaminen
  • Asukkaiden voinnin säännöllinen tarkistaminen
  • Alihankintana tapahtuvan siivouksen osalta suojavarusteiden käytön vaatiminen
  • Työntekijöiden työskentelyn keskittäminen ryhmäkoteihin, asukassiirtojen ja työntekijäsiirtojen välttäminen ryhmäkotien välillä
  • Kunnan kanssa yhteisesti sopien asukkaiden ja henkilökunnan testaaminen

Lisätietoa koko Mehiläisen toimenpiteistä löytyy verkkosivuiltamme viikoittain päivittyvästä seurannasta täältä:
https://mehilainen.fi/koronavirus/mehilaisen-valmistautuminen-ja-toimenpiteet 

Kannustamme läheisiä olemaan asukkaisiin yhteydessä vaihtoehtoisilla tavoilla

Kannustamme asukkaidemme läheisiä olemaan asukkaisiin yhteydessä puhelimitse, kirjeellä, kortilla tai videopuhelulla. Jokaisessa kodissamme löytyy tablettitietokoneita, joihin on asennettu Skype-videosovellus. Olemme ohjeistaneet työntekijämme sovelluksen käyttöön. 

Mahdollisissa tartuntatilanteissa informoimme asianosaisia

 Toimimme kaikissa mahdollisissa tartuntatapauksissa kunnan tartuntatautilääkärin ohjeistusten mukaisesti. Mikäli kotimme asukkaalla vahvistetaan koronavirustartunta, tästä informoidaan kunnan tartuntatautilääkärin luvalla asukkaan läheisiä. Lisäksi mahdollisesta altistusriskistä informoidaan kaikkia kodin asukkaiden läheisiä. Emme kommentoi yksittäisten hoivayksiköiden tilanteita tai yksittäisiä tartuntatapauksia mediaan asukkaiden ja henkilökuntamme yksityisyyden suojan turvaamiseksi.

 

 

Mehiläisen Hoivapalvelut ehkäisee koronavirustartuntoja ja on varautunut epidemiaan hyvissä ajoin

Asukkaidemme turvallisuus on meille tärkeintä ja siksi tavoitteenamme on rajoittaa epidemian leviämistä sekä suojata niin asukkaitamme, kuin henkilökuntaamme tartunnoilta.

Mehiläisen Hoivapalvelut ehkäisee koronavirustartuntoja ja on varautunut epidemiaan hyvissä ajoin

Asukkaidemme turvallisuus on meille tärkeintä ja siksi tavoitteenamme on rajoittaa epidemian leviämistä sekä suojata niin asukkaitamme, kuin henkilökuntaamme tartunnoilta.

Käynnistimme Hoiva Mehiläisessä varautumisen mahdolliseen koronavirusepidemiaan jo 28.2.2020 heti ensimmäisten koronavirustapausten tultua julkisuuteen.

Seuraamme tiivisti ja noudatamme viranomaisten ohjeita ja suosituksia koronavirusepidemian ehkäisyyn ja hallintaan.

Mehiläiseen on perustettu eri liiketoimintojen asiantuntijoista koostuva pandemiatyöryhmä, joka kokoontuu päivittäin, ohjeistaa liiketoiminta-alueita toimenpiteistä ja julkaisee nettisivuillamme viikoittain koosteen Mehiläisen valmistautumisesta ja toimenpiteistä pandemiatilanteessa.

Hyvä hygienia ja tartunnan leviämisen ehkäisy on tärkeintä

Olemme varmistaneet hyvän käsihygienian toteutumista ohjeilla, julisteilla, videoilla sekä käytännön harjoituksilla.

Noudatamme THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeita siivouksessa sekä kiinnitämme erityistä huomioita tartunta- ja kosketuspintojen puhdistukseen.

Meille ei tulla sairaana töihin ja noudatamme riittävää varoaikaa töihin palatessa. Henkilöstömme pääsee joustavasti koronatesteihin omien drive in testauspisteidemme ansiosta. Hengitysinfektioiden hoidossa noudatamme riittäviä varotoimia ja käytämme ohjeiden mukaisia suojaimia. Perustimme suojaimien varmuusvaraston jo 6.3.2020 ja varmistamme riittävien suojainten saannin kansainvälisten hankintakanaviemme kautta.

Rajoitimme jo varhain ulkopuolelta tulevia vierailuja yksiköissämme ja kielsimme ne kokonaan 16.3.2020 hallituksen linjauksen mukaisesti. Tämän myötä olemme tehostaneet yhteydenpitoa läheisiin etäyhteyksien avulla. Olemme keskeyttäneet päivä- ja työtoimintamme sekä ohjanneet hallinnon henkilökuntaa etätöihin.

Henkilökuntaa on ohjeistettu toistuvasti tartuntatilanteisiin varautumisessa

Tiedotamme henkilökuntaan koronavirustartuntaan liittyvistä oireista sekä olemme antaneet toimintaohjeistuksen, mikäli itsellään tai asukkaalla epäilee tartuntaa ja yksikköön saapuminen sairaana on ehdottomasti kielletty. Ulkomailta palanneet työntekijät olemme ohjeistaneet 14vrk mittaiseen poissaoloon työstä.

Käytössämme on myös konsultoivan geriatrin, psykiatrin sekä infektiolääkärin palvelut.

Toiminnan turvaaminen epidemiatilanteessa

Seuraamme päivittäin sekä henkilöstön määrää, että sairaspoissaoloja yksiköissämme ja huolehdimme henkilökunnan saatavuudesta vahvistamalla työntekijäverkostoa sisäisillä siirroilla Mehiläisen muista liiketoiminnoista, kattavalla sijaisverkostollamme sekä uusilla yhteistyökumppanuuksilla

Hyvä ja turvallinen arki asukkaillemme edellyttää sitä, että hoitohenkilöstömme pysyy terveinä.  Kaikilla työntekijöillämme on käytössä Mehiläisen digiklinikan palvelut.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä saan tietoa koronaviruksesta?

THL ajankohtaista koronaviruksesta

www.mehilainen/koronavirus

Jos epäilet itselläsi koronavirusta voit tehdä oiretestikyselyn omaolo.fi

Voinko vierailla läheiseni luoda hoivakodissa?

Koska kaikki asukkaamme kuuluvat THL:n määrittämään riskiryhmään, joille koronavirusinfektio voi olla hengenvaarallinen, ovat hallituksen linjauksen mukaan kaikki vierailut kielletty kodeissamme. Jos läheisenne on saattohoidossa, järjestämme vierailun erityisiä suojatoimia noudattaen, joten olethan etukäteen yhteydessä yksikön esimieheen näissä tilanteissa vierailun sopimista varten.

Siivotaanko hoivakodissa riittävästi?

Noudatamme THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeita siivouksessa sekä kiinnitämme erityistä huomioita tartunta- ja kosketuspintojen puhdistukseen.

Miten voin ilahduttaa läheistäni, kun en saa tulla vierailulle?

Asukkaallemme on tärkeää, että hänestä välitetään ja hänelle voi soittaa tai lähettää tekstiviestin vaikka kuvan kera hoitajien puhelimeen. Myös perinteinen kirje tai kortti ilahduttaa häntä varmasti, myös kukkalähetykset ovat mahdollisia. Pyrimme myös järjestämään videoyhteyksiä läheisille mahdollisuuksien mukaa

Voinko hakea läheiseni ulkoilemaan kanssani?

Hallituksen linjauksen mukaisesti yli 70-vuotiaiden tulisi pysyä karanteenin kaltaisissa olosuhteissa ja siksi ulkoilut heidän kanssaan kodin ulkopuolella on kielletty. Voimme ulkoilla kotimme suojatulla pihalla turvallisesti. Vaikka läheisenne olisi alle 70- vuotias, voimme joutua rajoittamaan ulkoilua sen takia, että kodissamme on asukkaita, jotka ovat yli 70-vuotiaita, toivomme ymmärrystä asian suhteen, meille on tärkeää huolehtia heidän turvallisuudestaan.

 

Hoitokoti Poppeli Mehiläiselle

Kehitysvammaisten asumispalveluita sekä työ- ja päivätoimintaa tuottava Hoitokoti Poppeli Oy:n omistus on siirtynyt Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle 1.12.2018 alkaen. Suonenjoella toimivan yhtiön toimintaan kuuluu tällä hetkellä 36 asukaspaikkaa.

Lue lisää >>